Nysted

Del de bedste klimaideer til et CO2-neutralt Guldborgsund

Foto: Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har forpligtet sig til at være en CO2-neutral kommune i geografisk forstand senest i 2050. Nu inviteres borgerne til at komme med ideer til, hvor der kan sættes ind.

Hvordan kan vi sætte det private forbrug ned? Hvad skal der til, hvis vi skal transportere os klimavenligt i hverdagen? Og er der gode klimaprojekter i gang i lokalsamfundene, som kommunen kan støtte på en bedre måde?

Det er nogle af de spørgsmål, som Guldborgsund Kommune nu ønsker input til fra borgerne. For kommunen skal som geografisk område være CO2-neutral senest i 2050, og det kræver, at alle arbejder sammen på kryds og tværs af erhvervsliv, kommune og civilsamfund.

”Vi skal som land og som samfund løfte en meget stor opgave i de kommende år for at undgå alt for store klimaforandringer, og vi skal hjælpes ad, for ingen kan gøre det alene. Vi har mange aktive borgere, borgergrupper og foreninger rundt om i kommunen, og jeg er sikker på, at der sidder nogen derude, som enten selv har afprøvet en god idé, vi andre kan lære af, eller som har en ny idé, som måske kræver kommunens aktive deltagelse,” siger Simon Hansen.

Som led i arbejdet med at blive en klimaneutral kommune senest i 2050 er kommunen ved at lave en såkaldt klimahandlingsplan, der skal vise vejen derhen. I foråret afholdt kommunen derfor tre store klimamøder med erhvervsliv og organisationer inden for landbrugs-, transport- og energiområdet.

Derudover vil Guldborgsund Kommune gerne tage borgerne med på råd. Frem til december indsamler kommunen derfor ideer fra private borgere, lokale borgergrupper og foreninger, og ideerne bliver taget med i den klimahandlingsplan, som kommunen er ved at lave. Alle kan bidrage og alle ideer og input er velkomne.

Flere muligheder for at dele ideer

Hvis man har en idé, som man gerne vil give videre, kan man blandt andet benytte Guldborgsund Kommunes digitale borgerinddragelsesplatform, sammenom.guldborgsund.dk. Her kan man skrive sin idé, ligesom man kan læse andres ideer og se, hvilke ideer der kom frem på de tre klimamøder i foråret. Når man går ind på platformen, skal man registrere sig som bruger, inden man kan give ideerne videre.

Kommunen rykker også ud til borgerne i den kommende tid, så man kan give ideerne videre på anden vis end ad den digitale vej.

”Jeg møder mange mennesker gennem mit arbejde, der er optaget af at gøre noget for at sikre den grønne omstilling. Jeg håber derfor, at vi får mange gode ideer ind, og jeg tror også, at ideerne kan give os et fingerpeg om, i hvilken retning borgerne synes, vi skal gå, og om der er noget, vi som kommune kan gøre anderledes for at støtte op om et mere klimavenligt samfund,” siger Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen, der er Guldborgsund Kommunes klimahandlingsplan-medarbejder.

Kommunen er også selv i gang med at lave klima- og energitiltag, der både skal virke på den korte og på den lange bane. Dels er der behov for at nedbringe energiforbruget nu og her som følge af energikrisen, og dels skal kommunen som institution også bidrage med klimatiltag, der er med til at reducere CO2-udledningen.

SÅDAN DELER DU DIN KLIMAIDÉ:

Benyt den digitale platform sammenom.guldborgsund.dk. Inde på platformen hedder selve projektet Sammen om et klimaneutralt Guldborgsund.

Når du kommer ind på platformen første gang, skal du registrere dig, inden du kan skrive og dele dine ideer. Når du først har registreret dig én gang, kan du bruge platformen igen og igen.

Du kan tilgå platformen ved at skrive sammenom.guldborgsund.dk som webadresse. Du kan også finde et link til siden på forsiden af kommunens hjemmeside guldborgsund.dk.

Kommunen rykker ud. Der annonceres i Ugeavisen under KommuneNyt og på kommunens facebookside. Kommunen rykker ud på følgende tidspunkter:

Lørdag den 1. oktober:

Arrangementet ”Blue Earth – Vores blå planet” på torvet i Nykøbing kl. 11-15

Mandag den 17. oktober:

Stubbekøbing torv kl. 10-12

Nr. Alslev bibliotek og Nordfalsters idræts- og kulturhus fra kl. 13-15

Tirsdag den 18. oktober:

Guldborgsund Zoo kl. 10-15

Onsdag den 26. oktober:

Nysted bibliotek kl. 10-12

Sakskøbing Torv kl. 13-15

Kontakt kommunen. Du kan også kontakte Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen, hvis du ikke kan benytte den digitale platform eller har mulighed for at deltage ved nogle af arrangementerne. Mail: allbr@guldborgsund.dk.

Kommentarer