Samfund

Energistyrelsen giver tilladelse til at Lolland-Falster naturgasrørledningen sættes i drift

Foto: Energinet

Energistyrelsen har meddelt tilladelser til, at Energinet og Evida kan sætte Lolland-Falster rørledningen i drift på dansk søterritorium i Storstrømmen og Guldborg Sund.

Energistyrelsen meddelte mandag en tilladelse til Energinet til idriftsættelse og drift af Lolland-Falster gasrørledningen på dansk søterritorium i Storstrømmen samt en tilladelse til Evida til idriftsættelse og drift af rørledningen på dansk søterritorium i Guldborg Sund.

Tilladelserne meddeles i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2017 om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen som ændret ved bekendtgørelse nr. 1431 af 25. juni 2021.

Se Tilladelser til drift af Lolland-Falster naturgasrørledningen.

Baggrund

Lolland-Falster rørledningen i dansk farvand er del af et større gasrørledningsprojekt mellem Everdrup på Sjælland og Nakskov på Lolland. Gasrørledningen løber som en undersøisk rørledning ved farvandskrydsningerne Storstrømmen og Guldborg Sund.

Den samlede længde af rørledningsruten er cirka 115 kilometer lang, og rørledningen kan transportere op mod 290 millioner kubikmeter naturgas om året. Ifølge selskabernes tidsplan er idriftsættelse planlagt til den 30. august 2024.

Kommentarer