Debat og politik

Enigt udvalg vil styrke svage og sårbare ældres aktivitetsmuligheder

Foto: Guldborgsund Kommune

Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet, at svage og sårbare borgere fremover skal have endnu mere støtte og hjælp, når de deltager i aktiviteter på plejecentrene, for at styrke trivslen, sundheden og livskvaliteten yderligere. Der skal samtidig nedsættes en arbejdsgruppe med relevante aktører, der skal følge den nye beslutning og komme med et oplæg, som præsenteres for udvalget.

De seneste uger har der i lokalpressen været kritik af, at Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har lagt op til, at de midler, der bruges på de ældres aktivitetsmuligheder, skal prioriteres på en anden måde.

Ældre og Omsorgsudvalget er ærgerlige over, at det i lokalpressen udlægges som om, at udvalget og Ældrerådet har modsatrettede interesser. Det er ikke tilfældet, og der er derfor behov for en præcisering af sagen.

Udvalget ønsker at indføre en ny model, hvor der skal tilføjes flere midler til svage og sårbare borgere på plejecentrene, der har et stigende behov for ekstra støtte og hjælp i forbindelse med deltagelse i forskellige aktiviteter. Midlerne skal tages fra kommunens tre åbne aktivitetscentre.

Kritikken har blandt andet lydt på, at udvalget har gang i en spareøvelse samt at forslaget vil ødelægge velfungerende aktivitetstilbud. Sagen har også været i høring, og udvalget har nærlæst Ældrerådets inputs.

Ældre- og Omsorgsudvalget ønsker at præcisere, at der ikke er tale om en spareøvelse, og der er heller ikke tale om, at aktiviteter skal forringes. Tværtimod er hensigten at styrke trivslen, sundheden og livskvaliteten blandt kommunens ældre borgere ved at udnytte medarbejderressourcer endnu bedre samt styrke samarbejdet med frivilligområdet.

Arbejdsgruppe følger ny beslutning

Ældre og Omsorgsudvalget har på sit seneste møde besluttet, at der i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af den nye model, hvor der flyttes medarbejderressourcer til plejecentrene, skal nedsættes en arbejdsgruppe – bestående af Ældrerådet, frivillighedskoordinatorer og brugere.

Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling omkring fordeling af medarbejdertimer mellem de åbne aktivitetscentre og plejecentrene. Oplægget fra arbejdsgruppen skal forelægges for Ældre og Omsorgsudvalget på mødet i november 2022, og udvalget glæder sig til at få arbejdsgruppens oplæg.

Bob Richard Nielsen, formand for Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, udtaler:

”Vi er i udvalget kede af, at der er opstået misforståelser i forbindelse med denne sag. Vi ønsker på ingen måde at lukke aktiviteter på vores plejecentre for vores ældre borgere, der nyder at komme her. Vi ved, hvor stor livskvalitet det skaber for den enkelte borger at komme til eksempelvis dans eller gymnastik. Og vi ønsker ikke, at vores mere selvkørende ældre, som er hjemmeboende, ikke længere må deltage i aktiviteterne på vores plejecentre.

”Disse aktiviteter vil fortsat være for alle ældre, og alle er fortsat meget velkomne, men personaleressourcerne skal bruges endnu mere på de borgere, der har det største behov for hjælp og støtte. Vi er simpelthen nødt til at gøre endnu mere for vores svage, ældre borgere for at styrke deres trivsel, sundhed og livskvalitet, og vi synes derfor, det er fair, at de får den største andel af de ressourcer, vi nu engang har til rådighed, og dette bakker et enigt udvalg op om,” siger Bob Richard Nielsen som bakkes op af Kathrine Brønnes, næstformand i Ældre og Omsorgsudvalget:

”For at sikre, at der fortsat er gode aktiviteter på de åbne aktivitetssteder, ønsker vi, at udbrede den model, vi har succes med på aktivitetscentrene Blishøjgaard i Væggerløse og Ny Strandbo i Gedser. Her har frivillige borgere et tæt samarbejde med kommunens frivillighedskoordinatorer, og i fællesskab sørger de for at planlægge aktiviteter til de ældre. Flere af deltagerne er både frivillige og brugere på samme tid, og det behøver derfor ikke at være en af vores medarbejdere, der tænder for kaffen eller stiller tallerkner på bordet.

”Vi oplever, at der er frivillige nok til at afholde aktiviteter, og vi har en forventning om, at det også kan komme til at fungere på vores sidste aktivitetscenter i kommunen. Det er på den baggrund, at vi lægger op til at flytte medarbejdertimer fra aktivitetscentre, som bruges af mere raske, hjemmeboende borgere, til aktiviteterne på vores plejecentre, hvor vi oplever, at der er et stigende behov for yderligere støtte og hjælp til vores mere svage borgere og sårbare borgere i eget hjem, der begge bliver tilbudt de samme aktiviteter. Men vi har endnu ikke lagt os fast på, at der er tale om alle medarbejdertimer fra alle tre aktivitetscentre,” siger Kathrine Brønnes.

Formanden og næstformanden i Ældre og Omsorgsudvalget har de seneste måneder været på rundtur og har besøgt alle Guldborgsund Kommunes institutioner på ældre- og plejeområdet. Erfaringen herfra er, at der netop er behov for at styrke støtten og hjælpen til svage, sårbare borgere, når de skal deltage i aktiviteter på plejecentrene.

Skubber beslutning om caféer

Ældre og Omsorgsudvalget har ligeledes besluttet at lytte til Ældrerådets høringssvar og skubbe beslutningen vedrørende caféerne på Blishøjgaard i Væggerløse og Lindehaven i Sundby.

Udvalget ønsker et mere nuanceret datagrundlag i forhold til antallet af besøgende efter to år med corona, før de tager stilling til, om der skal ske ændringer i måden, caféerne drives på.

Forventningen er, at udvalget bliver præsenteret for en særskilt sag til januar.

Kommentarer