Sundby

Kunstprojekt til ny svanemærket folkeskole i Guldborgsund er fundet

Foto: Guldborgsund Kommune

I samarbejde med Statens Kunstfond inviterede Guldborgsund Kommune i juni 2021 et antal kunstnere til at levere skitseforslag til en kunstudsmykning ved den nye folkeskole i Sundby på Lolland.

Nu er vinderen fundet.

Vinderprojektet bærer titlen Mykorinten og er skabt af den dansk-australske kunstnerduo StudioThinkinghand, der har base i København. Mykorinten er et stedsspecifikt værk, der er tegnet til den såkaldte VerdensØ i skolegårdens midte: et 20 x 20 meter cirkelslag, som skal fungere som et både socialt, ’rummeligt’ og grønt opholdsrum for alle elever. Titlen Mykorint er sammensat af ordenemycelium (svampes underjordiske, trådformede netværk) og labyrint.

Kunstnernes opgave har været at skabe et inspirerende, udfordrende, sanseligt og æstetisk læringsmiljø

  • med plads til refleksion og perspektiver på elevernes egen placering i en både lokal og global kontekst – med særligt fokus på FNs verdensmål og bæredygtighed
  • med afsæt i lokalområdets særlige kvaliteter
  • med fokus på at knytte inden- og udendørsrum tættere sammen
  • med plads til inkluderende fællesskaber og med inddragelse af alle skolens elever.

En labyrintisk lysinstallation

Mykorinten består af hærdede, transparente glasfliser med indlejrede svampe- og bakterievækster lagt ned som en del af VerdensØens belægning. Svampene har lærere og elever opdyrket med mikrober fra jordprøver fra natur- og kulturlandskaberne omkring den nye Sundskole.

Fliserne, der er oplyst nedefra af LED-lys, forgrener sig gennem VerdensØen i et labyrintisk stisystem.

Mykorinten er et værk, der bidrager direkte til elevernes læring ved at blive til gennem en omfattende praktisk indsamling og undersøgelse af det lokale områdes diversitet og dermed give et indblik i det mikrokosmos, der folder sig ud under vores fødder.

For eleverne vil forløbet skabe kendskab til naturens kompleksitet og behov for biodiversitet.

Der er afsat i alt to millioner kroner til kunst på Sundskolen. Heraf har Statens Kunstfond – Legatudvalget for Billedkunst – ydet et tilskud på 750.000 kr. Der er i alt afsat 500.000 kr. til at realisere projektet Mykorinten, inkl. skitsehonorar og realiseringshonorar.

Det er en styregruppe bestående af repræsentanter for hhv. Sundskolen, Center for Teknik & Miljø, arkitektgruppen, Statens Kunstfond, Guldborgsund Billedkunstråd samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, der har udpeget den endelige vinder af kunstprojektet.

Carsten Løye, skoleleder på Sundskolen:

”Vi glæder os over Studio Thinkinghands bidrag, Mykorinten, som giver bæredygtighed og læring en flot æstetisk form. Vi ser i Mykorinten et rodnet til VerdensØens træ, som både er grundlaget for et sundt træ og en flot illustration af, hvordan læring og dannelse skaber stærke og sunde rødder for vores elever. Det har været et stort ønske fra vores side at få kunst ind på skolen, som involverer og inddrager skolens elever i den skabende proces. Vi håber at give alle vores elever mulighed for at bidrage til tilblivelsen af Mykorinten med mikrober fra egen have, så hele skoledistriktets geografi bliver repræsenteret via elevernes unikke produkter. Derigennem vil Mykorinten også bidrage med fællesskab og ejerskab, som vi vægter højt på Sundskolen.”

Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune:

”I Guldborgsund Kommune vil vi være Danmarks dannelseskommune. Vi har sat gang i en række initiativer, der skal understøtte vores målsætning, og vi er derfor godt på vej. Dannelse er sat øverst på dagsordenen hos os, fordi vi ønsker at vores børn og unge skal have noget unikt med i baggagen. Det handler for eksempel om evnen til at reflektere, fordybe sig, stille kritiske spørgsmål samt indgå i gode fællesskaber og gode relationer. Kunst er et af de områder, der spiller en vigtig rolle i dannelsen af vores børn og unge, og jeg glæder mig derfor rigtig meget over, at vores nye svanemærkede folkeskole i Sundby bliver udsmykket med noget flot og nyttig kunst, som vores elever selv er med til at skabe og får stor glæde af, når de skal lege og udfolde sig.”

Jeannette Ehlers, udvalgsleder i Statens Kunstfond:

”Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge som individer og som samfundsborgere. Vi er i Statens Kunstfond begejstrede over at samarbejde med skolens ledelse og elever og Guldborgsund Kommune, som opfører en helt ny skole med høje ambitioner om lokal forankring, nærvær, fællesskab og bæredygtighed. Her bliver vi sammen klogere på, hvordan ambitiøs og original kunst skaber nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på.”

I spidsen for byggeriet af den nye svanemærkede skole i Sundby står entreprenørfirmaet Bo-Hus sammen med ingeniørvirksomheden MOE, Autens som pædagogisk rådgiver, ETN Arkitekter, der arbejder med landskabsarkitekturen samt SKALA Arkitekter og Henning Larsen Arkitekter.

Kommentarer