Eskilstrup

Nye lokalplaner skal bane vejen for udbygning af elnettet

Foto: Guldborgsund Kommune

For at sikre forsyningen af strøm i Østdanmark i fremtiden kræver det en udbygning af elnettet. Selve udbygningen er det statslige selskab Energinet ansvarlig for men for at kunne gå i gang med den fysiske udbygning, skal der flere nye lokalplaner til i Guldborgsund Kommune. Et arbejde som byrådet i netop har sat i gang på deres seneste møde.

Elnettet i det østlige Danmark skal forstærkes for at kunne dække det energiforbrug, der forventes i fremtiden og samtidig kunne transportere den stigende mængde grønne strøm. Selve udbygningsopgaven er det statslige selskab Energinet ansvarlig for.

Men for at de kan begynde lokalt i Guldborgsund Kommune, så kræver det flere nye lokalplaner og kommuneplantillæg for de områder, der fungerer som knudepunkter for vores strømforsyning. 

Det drejer sig om højspændingsstationerne i Eskilstrup, Orehoved og så tilføjes endnu en højspændingsstation i Nørre Radsted, samtidig med at den nuværende station i Radsted forbliver i drift.

–       Som det er nu er elnettets nuværende kapacitet utilstrækkelig, så der er tale om en nødvendig opgradering for at sikre, at nettet kan transportere den stigende mængde grønne strøm, som der efterspørges. Derfor er det nogle vigtige første skridt hen mod udbygningen, som vi nu tager ved at få det administrative grundlag for udbygningerne på plads, siger formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette S. Johnsen.

Foreløbig har byrådet sat gang i planarbejdet for Nørre Radsted og Eskilstrup, mens sagen for Orehoved endnu ikke har været til politisk behandling.

Fra forvaltningens side lægges der op til at indføre flere krav til de kommende udbygninger. Blandt andet krav til at området skal omkranses af et 10 meter bredt beplantningsbælte for at afskærme stationen visuelt. Samtidig skal der være en afstand på minimum 35 meter fra nærmeste støjkilde til beboelse, så Miljøstyrelsens støjkriterier overholdes, og der dermed ikke forventes støjgener for naboerne i området.

–       Vi er en afgørende brik i hele forsyningskæden både i Østdanmark men også til og fra vores nabolande. Det er dog vigtigt, vi stadig har vores lokalområder for øje, og dermed stiller krav til udvidelserne, så naboerne ikke vil opleve unødige gener, siger Annemette S. Johnsen.

I Nørre Radsted lægges op til, at der etableres en ny højspændingsstation langt fra beboelse på nuværende landbrugsjord. Der bygges her en ny, da det ikke er muligt at udbygge den nuværende højspændingsstation i Radsted, som samtidig forbliver i drift.

I Eskilstrup ønsker Energinet at udvide højspændingsstationen i sydøstlig retning i forlængelse af den eksisterende højspændingsstation.

I Orehoved ønsker Energinet at udbygge stationen, men den konkrete placering er endnu ikke fastlagt.

Energinets udvidelser af højspændingsstationerne forventes tidligst at gå i gang i 2024.

Som en del af arbejdet med at udbygge elnettet vil Energinet også trække et nyt kabel mellem Vordingborg og Orehoved, og så vil de også grave flere af de nuværende højspændingsledninger ned.

Kommentarer