Nysted

Udvalg giver tilskud til forbedringer i landdistrikterne

Foto: Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har bevilget midler fra SOL-puljen til fire projekter.

Det gælder blandt andet Medborgerhuset Fremtiden i Gedesby, som nu kan energiforbedre deres mere end 125 år gamle samlingssted med en varmepumpe.

På årets sidste udvalgsmøde i 2021 ved Kultur, Fritid og Bosætning i Guldborgsund Kommune blev fire projektansøgninger godkendt og modtager derfor midler fra puljen Sammen om Lokalsamfundene (SOL).

”Jeg er rigtig glad for, at alle de her projekter modtager støtte, da de hver især bidrager til et sundt fællesskab og fortsat gør det attraktivt at bo i landdistrikterne med spændende og nødvendige tilbud” siger Martin Lohse, tidligere formand for det daværende Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg.

Akustikregulering – Våbensted-Engestofte Beboerforening

Våbensted-Engestofte Beboerforening har problemer med akustikken i deres lokale og kan med en bevilling på ca. 45.000 kr. igangsætte arbejdet med at opsætte akustikregulerende plader i loftet til glæde for husets brugere og foreningens medlemmer. Huset anvendes til mange forskellige formål herunder fællesspisning, fastelavn, sommerfest og revy. Formand for Våbensted Engestofte Beboerforening, Kaj Bærentzen ser frem til, at huset bliver benyttet endnu mere:

”Det at vi har fået tilskud fra Guldborgsund Kommune til akustikregulering gør en meget stor forskel for vores mange brugere af huset, der frem over vil leje huset mere og benytte det til vores mange arrangementer såsom fællesspisning den første tirsdag hver måned, fastelavn i samarbejde med menighedsrådet, Sankt Hans og meget, meget mere. Det glæder os så meget.”

Nyt tag til Nysted idrætshal

Nysted Sportscenter har haft en stor vandskade i trækonstruktionen og isoleringen og har derfor behov for at udskifte hele taget på idrætshallen i Nysted. Dette er nu muligt med en bevilling på 325.000 kr.

Ny varmekilde til Medborgerhuset Fremtiden i Gedesby

Medborgerhuset Fremtiden vil udskifte et gammelt oliefyr med en varmepumpe og dermed energiforbedre huset. Medborgerhuset har eksisteret i mere end 125 år og lægger bl.a. hus til fester, dilettantforestillinger, og over vinteren kan borgere nyde godt af den nye aktivitet med fællesspisning ’nye Madfællesskaber’.

Etablering af lift – handicapvenlighed i Toreby Lokalhistorisk Arkiv

Toreby Arkiv modtog ligeledes støtte fra bl.a. SOL-puljen til en ny lift, som skal øge tilgængeligheden for arkivets brugere og medarbejdere, hvilket kan læses mere om her.

Kommentarer