Nysted

Værested er lukket midlertidigt

Værestedet Stop Op i Nysted er lukket i en periode, indtil det er afklaret, om der er nye frivillige kræfter, der kan hjælpe med at drive tilbuddet videre.

Guldborgsund Kommune inviterer snarest muligt frivillige og brugere fra værestedet til et borgermøde for at høre om deres ønsker og behov.

 I 14 år har sindslidende og psykisk sårbare borgere kunnet mødes og tilbringe tid sammen på værestedet Stop Op i Nysted. Formålet med tilbuddet er, at brugerne af værestedet kan opbygge et socialt netværk for dermed at øge livskvaliteten og sundheden.

Brugerne kan blandt andet købe en kop kaffe eller the, få en snak med ligestillede og deltage i fællesspisninger eller andre aktiviteter.

Stop Op er drevet af frivillige kræfter, mens Guldborgsund Kommune betaler for huslejen. Nogle af de bærende frivillige kræfter, der har stået for at passe værestedet i Nysted i mange år, har valgt at sige stop grundet sygdom, og det betyder, at Stop Op er lukket i en periode, indtil der kommer en afklaring på fremtiden for værestedet.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget skal drøfte sagen på sit næste møde mandag d. 20. september.

Guldborgsund Kommune vil efterfølgende inddrage de frivillige og brugerne for at lytte til deres ønsker med henblik på at få forventningsafstemt fremtidige behov for aktivitets- og samværsmuligheder.

Guldborgsund Kommune håber, at der er nogle frivillige kræfter derude, som har lyst til at hjælpe med at drive værested til gavn for brugerne, der uden tvivl vil sætte stor pris på dette.

De frivillige og brugerne af værestedet vil snarest muligt blive indkaldt til et borgermøde.

Kommentarer